کالیبراسیون پانوهد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تنظیم پانوهد

نودال پوینت

برای تنظیم پانوهد بایستی آنرا بر روی سه پایه نصب کرده و دوربین را با لنز فیش آی در حالت لایو ویو قرار دهیم  جسمی به فاصله یک متر جلوی دوربین قرار داده و از لبه آن به دوردست مانند ساختمان یا درخت با لنز و دوربین نگاه کنیم سپس با فشردن کلید زوم بر روی دوربین در حالت بسیار زوم قرار داده و با خرکت کلید کنترلر به سمت بالا فاصله شی اول را تا دوم بسنجیم  که چقدر از همدیگر فاصله میلیمتری دارندسپس کلید کنترلر را به پائین ترین سطح انتقال داده و دوباره فاصله جسم اول تا دوم را بسنجیم آنگاه با  جابجایی دوربین توسط پیچ های تنظیم موجود بر روی پانو هد تنظیم مقدار فاصله دوربین نودال پوینت را اصلاح کنیم.

 برای جهت افقی نیز همین ترتیب تکرار می شود تا فاصله دو جسم بر یکدیگر منطبق شود و خطای دید از بین برود.

مثال ساده تری می آورم یک خودکار را بر جلوی صورت خود بصورت عمود نگه دارید با دو چشم به خودکار نگاه کنید  جسم دوری مانند پنجره یا خطوط دیوار را در نظر بگیرید آنگاه نگاه کردن را با یک چشم تکرار کنید یعنی یکی از چشمها را ببندید نگاه کنید سپس چشم دیگر را ببندید و  با چشم دیگر نگاه کنید مشاهده می شود که خطای دید با دو چشم بالاست و فاصله ای زیاد بین دو دید چشمی قرار دارد ما در تنظیم پانوهد بایستی شرایطی را فراهم کنیم که این خطا به حداقل برسد.

 

 

 

ما از چشمان خود سپاسگزاریم که با ایجاد خطای دید اشیا را به صورت سه بعدی می بینیم و میتوانیم مسافت را تخمین بزنیم از این خطای دید فقط در روش عکسبرداری سه بعدی استفاده میکنیم  در روش عکسبرداری با تک لنز که برای ساخت تور مجازی کاربرد دارد این خطا را ازبین می بریم

با دقت در شکل زیر در می یابیم نودال پوینت تنظیم شده و خطا بسیار کم است

 

در عکس ها دقت فرمائید خطا و جابجایی را در نظر بگیرید در شکل زیر نودال پوینت تنظیم نگردیده است  و با حرکت دادن دوربین در محور افقی پانوهد به نقطه دلخواه می رسیم

 

این خطاها بوسیله حرکت دادن دوربین در محور عمودی و افقی قابل تنظیم است 

بایستی شرایطی را فراهم آوریم تا لنز در فاصله کانونی مشخص از خطاهای کمتری برخوردار باشد

در فاصله کانونی متفاوت محل نودال پوینت بر روی لنز نیز فرق خواهد کرد اگر از یک لنز زوم استفاده میکنید محل های آنرا بر روی پانوهد علامت بزنید تا در استفاده های بعدی مجددا فرایند تنظیم پانوهد را تکرار نکنید

 

در استفاده  از دوربین بدون سه پایه دقت فرمائید نحوه چرخش به شکل زیر باشد یعنی دوربین را ثابت نگه داریم و ما خودمان بچرخیم

امیدوارم با توضیحات فوق نودال پوینت دوربین تان را به راحتی تنظیم فرمائید