پانوهد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

انواع پانوهد برای ساخت تور مجازی

شکل . ساختار کلی  سر سه پایه در همه موارد شبیه به یکدیگر هست به چند نمونه از اشکال پانوهد توجه فرمائید

پانوهد

نمونه های دیگری نیز یافت می شود که برند های جدید هستند اما توصیه کاربران ساخت تور مجازی استفاده از پانوهد محکم و با دوام با خطای کمتر می باشد.