نمونه کار

نمونه کار

اطوی چینی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

موتور گیربکس

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

این موتور  با وزن حدود 800 کیلوگرم بصورت چرخش 360 درجه آبجکت اشیا عکسبرداری شده که بیننده می تواند دور تا دور آنرا مشاهده کرده و جزئیات را زوم کرده و بهتر ببیند

 

 

آبجکت دریل توسن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در عکسبرداری 360 درجه آبجکت چرخشی از اشیا و تولیدات بیننده می تواند تمام جهات کالا را مشاهده کند

آبجکت چرخشی دریل توسن

 

 

 

زیر مجموعه ها